За кого

За мениджъри и ръководители

Все повече фирми изграждат своя фирмена визия, мисия и ценности в посока на развитие на структурирана фирмена култура. Мениджърите и кадрите са тези, които имат за отговорност да приведат целите в резултати. Техните техническа компетентност, професионален опит и личностни качества ще бъдат още по-ефективни, когато са в унисон с визията и ценностите на фирмата.

Ако във вашата фирма прилагате мениджмънт основан на целите, визията ще обогати комуникацията по тях и ги направи по-смислени и достъпни. Многократно сме констатирали как това има моментален ефект върху мoтивацията. При изграждането на визията на всеки мениджър способстваме той да осмисли и съчетае собствената си визия с тази на фирмата си. За тази цел е необходимо при записването да ни я споделите предварително.

Пример от практиката ни

През 2018 г. участник в наша колективна програма “Лидерски потенциал” използва визията като инструмент, за да си улесни осъществяването на проект под негово ръководство за повишаване сигурността на труда. Той я проектира в рамките на година и половина спрямо срока на проекта. С това той постигна улеснена, непринудена и увличаща комуникация по темата с неговия екип

За нови служители и таланти

Интегрирането на нови кадри или хора с първа работа е ново предизвикателство за фирмата и самия човек. Макар и той да се запознава с фирмената култура, визия и ценности, приспособяването му към нея е важно и ценно за общите резултати.

Визията.ми дава възможност за осмисляне и свързване на очакванията и желанията за бъдеще на всеки нов кадър и емоционално-интелектуалното му свързване с фирмата, където вече работи. Това се отразява на неговата ангажираност и желание за кариерно развитие във фирмата. В допълнение дава и яснота за мениджъра му в какви измерения може да разчита на него.

Пример от практиката ни

През 2019 г. участник в наша индивидуална програма за търговци изгради визията си като нов кадър във фирма. С това той осмисли и проектира своето бъдеще съвместно с целите на фирмата спрямо него и създаде допълнителен смисъл от работа в ежедневието си. Прекият му ръководител ни потвърди това чрез обратна връзка.

За предприемачи и стартъпери

icons8-team-1221953-unsplash

Всеки предприемач работи с несигурността от резултата на бизнес начинанието си или на нов проект във вече действаща фирма. Това е и рискът, който прави понякога взимането на решение трудно.

Визията.ми е подход, който се основава на това, докъде всеки предприемач е стигнал и така, къде иска да отиде. И създава яснота по всяка бизнес идея или проект, ведно със структурна стратегия за постигането ѝ.

Из интервю с Джеф Безос, основателя на amazon.com

“Исках да стартирам бизнеса в интернет с продажбата на книги онлайн. За тази цел трябваше да напусна много добре платена работа. Това е трудно решение. Как го взех? Създадох си система за “минимизиране на съжаляването”. Представих си се на 80 г. възраст и погледнах към настоящето. Установих, че това за което няма да съжалявам е да се опитам да успея в интернет бизнеса. Дори и да не успеех, нямаше да съжалявам, че съм опитал. Ако не бях опитал обаче щях да съжалявам цял живот. Така реших да напусна фирмата, в която работех на Уол Стрийт в средата на годината. Съответно не получих бонусите си. В кратък срок това е ситуация, която ви притеснява. Но ако мислите дългосрочно, тогава можете да вземете правилни житейски решения, за които няма да съжалявате по-късно. Като се проектирате далеч напред това ви откъсва от объркаността на ежедневието и мислите във времето. Съжаленията в живота идват от това, което не сте направили. Правете нещо, което много обичате, не това, което е на мода в момента. Мислете за цялото време, което е пред пред вас и планирайте нещата така, че да сте напълно удовлетворени.”

Сега Джеф Безос е най-богатият човек на света. Но това не е случайно. Той е бил първи във випуска си в гимназията и е завършил Принстън. И е мислил по начин, различен от другите. Така той е поел по път, съответстващ на човека който се е бил вече изградил и този, който е искал да бъде след време.

За ученици и студенти

Можеш повече, ако знаеш какво искаш.

Колебанието отнема време, а намирането на своята истинска професионална посока може да коства години, а понякога и цял живот.

Това проучване доказва една ключова човешка особеност: човек е по-ефективен, когато има цел и ако това е целта на живота му той може да постигне понякога повече отколкото си представя.

Когато напълно си осъзнал “кой” искаш да бъдеш, ще започнеш да градиш себе си и ще предприемаш действията, които ще ти помогнат да го постигнеш по-бързо и целенасочено.

Това е същността на уъркшопа визията.ми. Всеки ученик или студент да успее да програмира своето бъдеще така, че да разполага с пълна яснота за това как да го осъществи.